จ.พิษณุโลก
โครงการพัฒนาป่าไม้ ตามแนวพระราชดำริ ภูหินร่องกล้า

ใครแวะเวียนมาสูดอากาศสดชื่นท่ามกลางภูเขาเขียวขจีสัมผัสอากาศเย็นสบายกันที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก ที่นี่ยังมีแหล่งเรียนรู้การพัฒนาป่าไม้และเพาะชำกล้าไม้หายาก อันเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริที่น่าสนใจไม่แพ้กัน

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ภูหินร่องกล้าจัดตั้งขึ้นเพื่อการฟื้นฟูสภาพป่า เพาะชำกล้าไม้ และ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับราษฎร ที่โครงการฯยังมีแปลงปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า แปลงสาธิต การปลูกสตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน ปลอดสารพิษ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้อย่างใกล้ชิด

พื้นที่ในโครงการฯ มีแนวหินผาเป็นจุดชมวิวถึง 6 จุดสำคัญ ได้แก่ ผาไททานิค ผาพบรัก ผาบอกรัก ผาคู่รัก ผารักยืนยง และผาสลัดรัก สามารถยืนชมทิวทัศน์ผืนป่าเขียวชอุ่ม ไม่เพียงแค่ทุ่งดอกกระดาษและหน้าผาแห่งรักเท่านั้น ในช่วงฤดูหนาว ที่นี่ยังเป็นจุดชมดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือซากุระเมืองไทยผลิบานอีกหนึ่งจุดด้วย

" แหล่งเรียนรู้การพัฒนาป่าไม้เพาะชำกล้าไม้หายากที่ควรอนุรักษ์ พันธุกรรมไว้เพื่อปลูกตามแนวพระราชดำริ "
ทริปตัวอย่าง
3 วัน 2 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.พิษณุโลก

วันแรก
ช่วงเช้า

 • เยี่ยมชมศาลสมเด็จพระนเรศวร และพระพุทธชินราชที่วัดพระศรีมหาธาตุ

ช่วงบ่าย

 • เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จ่าทวี
 • เดินเล่นถนนคนเดินพิษณุโลก ร่วมรำวงย้อนยุค

วันที่สอง
ช่วงเช้า

 • อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

ช่วงบ่าย

 • อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เที่ยวในโครงการฯทุ่งดอกกระดาษ ผาบอกรัก

วันที่สาม
ช่วงเช้า

 • แวะจุดชมวิวภูทับเบิก และวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
 • รับประทานอาหารกลางวันที่เขาค้อทะเลภู

ช่วงบ่าย

 • เยี่ยมชมไร่บีเอ็น และ Route 12
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

 • ทุ่งดอกกระดาษหรือดอกบานไม่รู้โรย อันเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวสำคัญ ของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องเกล้า
 • ลานหินปุ่ม ชมสัญลักษณ์ของภูหินร่องกล้า ที่ลานหินริหน้าผา
 • ผาชูธง จุดชมอาทิตย์ยามอัสดงที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย

กิจกรรมห้ามพลาด

 • เดินชมทุ่งดอกกระดาษที่ผาพบรักและต้นเมเปิลเปลี่ยนสี ที่โรงเรียนการเมือง ในช่วงฤดูหนาว
 • ลัดเลาะเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ลานหินปุ่ม-ผาชูธง-ซันแครก ระยะทางประมาณ 2,460 เมตร

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก
ม.10 บ้านร่องกล้า ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลกอช.ภูหินร่องกล้า
โทร.08-1596-5977
เปิดให้เข้าชม: ทุกวัน
ฤดูท่องเที่ยว : มกราคม-กุมภาพันธ์

การเดินทาง
ใช้ทางหลวงหมายเลข 12 สายพิษณุโลก-หล่มสัก ถึงสามแยกบ้านแยง แยกขวาผ่านบ้านห้วยตีนตั่ง- บ้านห้วยน้ำไซ-ฐานพัชรินทร์ สู่ที่ทำการอุทยานฯ รวมระยะทางประมาณ 31 กม.

< กลับ