จ.กระบี่
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน)

ยามที่ต้องการชมสวนไม้ดอกไม้ประดับระดับนานาชาติเรามักจะนึกถึงภาคเหนือก่อนเสมอ แต่สำหรับภาคใต้ ก็มีแหล่งชมดอกไม้งามที่สมบูรณ์แบบไม่แพ้กัน นั่นคือ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) ศูนย์กลาง ที่รวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่น ผลิตและขยายพันธุ์พืชสวน และ ใช้ทดสอบพันธุ์พืชในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

จากเดิมที่เน้นการทำแปลงผักและเพาะพันธุ์มะพร้าวต่อมาเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ มาที่ศูนย์ฯ ทรงมีพระราชดำริให้ที่ศูนย์ฯหันมาเน้นการจัดทำแปลงปลูกพืชที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ จึงเป็นที่มาของโครงการพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ

มาถึงวันนี้ ความโดดเด่นของศูนย์ฯ ทำให้มีนักท่องเที่ยว แวะเวียนมาเยี่ยมชมอยู่เสมอ เพราะที่นี่มีแปลงกล้วยไม้พื้นเมืองมากถึง 113 สายพันธุ์ ต้นดอกหน้าวัวแปลกตา กว่า 60 สายพันธุ์ และบรรดาเหล่าดอกไม้เมืองร้อนมากมาย ก็ได้รับการเพาะปลูกและวิจัยที่นี่ ทั้ง เฮลิโคเนียหมากแดง ดาหลา ฯลฯ ทำให้กลุ่มคนรักดอกไม้ต้อง จดบันทึกให้เป็นสถานที่ห้ามพลาด และยังจัดจำหน่าย ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจอีกด้วย

" มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นแหล่งให้บริการทางการเกษตร ด้านพืชสวน ที่มีคุณภาพ "
ทริปตัวอย่าง
3 วัน 2 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.กระบี่

วันแรก

ช่วงบ่าย

  • เข้าชมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน) ชมพันธุ์ไม้หายาก
  • เดินทางสู่บ้านหนองจิก ชมป่าพรุ ท่าปอม คลองสองน้ำ (Unseen in Thailand)

วันที่สอง
ช่วงเช้า-บ่าย

  • เดินทางสู่ถ้ำพระนาง ชมความมหัศจรรย์ของ ทะเลแหวก (Unseen in Thailand)

วันที่สาม
ช่วงเช้า

  • สัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายของชุมชนเกาะกลาง ชุมชนอิสลามที่ส่วนใหญ่ทำอาชีพชาวประมง
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

  • โรงเรือนทดสอบสาธิตการผลิตกล้วยไม้ เพื่อการค้าในภาคใต้
  • แปลงปลูกไม้ผล ทั้ง สละ มะพร้าวน้ำหอม ลำไย แก้วมังกร ทุเรียน มังคุด ลองกอง ฯลฯ
  • แปลงรวบรวมและอนุรักษ์พืชสมุนไพร และผักพื้นบ้าน

กิจกรรมห้ามพลาด

  • ชมสาธิตการปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน
  • ฝึกกรีดยางพารา อีกหนึ่งอาชีพของคนใต้ที่ควรเรียนรู้

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน)
401 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.เขาคราม อ.เมือง จ. กระบี่
โทร. 0-7565-6388
www.aopdh10.doae.go.th
เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-16.30 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง
จากตัวเมืองกระบี่ เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4 หรือถนนเพชรเกษม วิ่งตามถนนไปประมาณ 12.5 กม. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่ (พืชสวน) ตั้งอยู่ทางซ้ายมือ

< กลับ