จ.ชุมพร
โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ

หลายคนเรียกพื้นที่ธรรมชาติกว้างใหญ่แห่งชุมพรนี้ว่า“แก้มลิงหนองใหญ่” ที่มาของชื่อนี้ ก็คือแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่โปรดให้สร้างเส้นทางเดินน้ำ เพื่อพักน้ำไว้ในแก้มลิง ไม่ให้เกิดน้ำท่วมใหญ่อย่างที่ชุมพรเคยประสบมาโดยตลอด หลังจากนั้นชาวชุมพรก็ร่วมแรงร่วมใจกันสานต่อพระราชดำริ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการสร้างศูนย์ความรู้โครงการหนองใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการใช้ชีวิตเรียบง่าย ให้กับชาวบ้านและบุคคลที่สนใจ

พื้นที่ในโครงการแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนของป่าธรรมชาติ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของหมู่นกต่างๆ หลากหลายพันธุ์ ส่วนของการทำเกษตร ซึ่งเป็นพื้นที่ประกอบอาชีพจริง มักมีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา มาฟังบรรยายงานอยู่เสมอ และสุดท้ายคือ ส่วนของ เกาะเลข 9 คือ อาคารของหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ ในส่วนนี้นับเป็นไฮไลต์ของการท่องเที่ยว เพราะมีการจัดโฮมสเตย์ที่พักได้จริงอยู่ที่นี่ด้วย

นอกเหนือจากสารพันแปลงนาทดลอง ที่พร้อมเสมอ ในการให้ความรู้กับบุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น แปลงสมุนไพรพืชผักต่างๆ นาข้าว การทำไบโอดีเซล ยังมีการสอนเลี้ยงกบ หมู ไก่ ปลา ให้ชาวบ้านได้มีเทคนิคในการทำมาหากินเพิ่มขึ้น ส่วนนักท่องเที่ยวก็ได้เก็บเกี่ยวเกร็ดต่างๆ กลับบ้าน

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อช่วยในการขุดคลองหัววัง-พนังตักให้เสร็จภายใน 1 เดือน ทันต่อพายุไต้ฝุ่นลินดาที่กำลังเข้าฝั่ง ชาวชุมพรจึงรอดพ้นจากอุทกภัยในครั้งนั้น มาจนถึงทุกวันนี้ "
ทริปตัวอย่าง
2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.ชุมพร

วันแรก
ช่วงบ่าย

  • เยี่ยมชมโครงการตามพระราชดำริพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ เป็นแก้มลิงกักเก็บน้ำ บรรเทาอุทกภัยทำเกษตร และกิจกรรมท่องเที่ยวหลายอย่าง
  • เดินทางไปหาดทรายรี ที่ตั้งของอนุสรณ์สถานของกรมหลวงชุมพรฯ

วันที่สอง
ช่วงเช้า

  • เยี่ยมชมโฮมสเตย์เกาะพิทักษ์ อ.หลังสวน
  • ท่องเที่ยวแหล่งเกษตรของชุมชนที่สวนนายดำ

ช่วงบ่าย

  • เยี่ยมชมพระบรมธาตุสวี
  • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เดินชมป่าชายเลน ศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทางทะเล (เขาเจ้าเมือง) ขึ้นจุดชมวิวเขาโพงพาง
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

  • เกาะชมนกชมไม้ เน้นปลูกต้นไม้ ที่เป็นอาหารนก
  • สะพานไม้สู่อ่างเก็บน้ำ สร้างเป็นทางเดินยาวข้ามน้ำไปทำให้เห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงามตลอดการเดิน

กิจกรรมห้ามพลาด

  • ร่วมฐานคนมีน้ำยา และคนมีถ่าน สอนวิธีการทำน้ำยาต่างๆในบ้านด้วยสมุนไพรที่มีรอบตัว และ การเผาถ่านอย่างถูกวิธี
  • ชิมไอศกรีมโฮมเมด รสชาติแปลก เช่น ไอศกรีมมะเม่า หรือไอศกรีมมะขาม เปรี้ยวจี๊ดจ๊าดที่ต้องโรยน้ำตาลพริกเกลือรับประทานไปพร้อมๆ กัน

โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ
1ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพรศูนย์ประสานงานโครงการตาม พระราชดำริจังหวัดชุมพรถ.ไตรรัตน์ ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร
โทร. 0-7751-1551, 0-7750-3975
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน
เวลา 08.00-17.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง
จากตัวเมืองให้วิ่งออกมาจาก ถนนพิศิษฐ์พยาบาล มุ่งหน้าตรงเข้าสู่ ถนนทางหลวงหมายเลข 3180 จากนั้น เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน 1007 ขับต่อไป อีกประมาณ 1.5 กม. แล้วเลี้ยวขวา ไปทางสวนสาธารณประโยชน์หนองใหญ่ทางช้าง มุ่งตรงไปโครงการ จะอยู่ด้านหน้า

< กลับ