จ.นครศรีธรรมราช
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

สำหรับชาวเมืองปากพนังคงจะจดจำวันคืนเก่าๆ ที่เคย ทำการเกษตรได้อย่างยากลำบาก ต้นเหตุคือภาวะดินเปรี้ยว เพราะป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ลุ่มน้ำปากพนังที่เคย ขึ้นชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของเมืองนครฯ ต้องย่างเข้าสู่ภาวะวิกฤติครั้งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้เปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปากพนังขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากในครั้งนั้น

จากวันนั้นสู่วันนี้ มากกว่า 20 ปี ที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ทำการคิดค้นวิเคราะห์วิจัยหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ไม่เว้นวัน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การก่อสร้าง ประตูระบายน้ำ การสร้างอ่างเก็บน้ำหรือฝายทดน้ำ หาทางป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็ม จนวันนี้ลุ่มน้ำปากพนัง ได้ฟื้นฟูสภาพนิเวศวิทยาให้กลับสู่สมดุลอีกครั้ง

หากจะนับกันตามจริงพื้นที่ของดินแดนลุ่มน้ำปากพนังนั้น เรียกได้ว่ากว้างใหญ่ไพศาล ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลา ในปัจจุบันโครงการได้แก้ไขปัญหาต่างๆไปได้มากมาย อีกทั้งยังดูแลชาวบ้านจำนวนไม่น้อยให้มีอาชีพและสร้างรายได้ให้ดีขึ้น ด้วยการสอนทำการเกษตร ทั้งการผลิตข้าวและตาลจาก เป็นต้นสำหรับนักเที่ยวที่ชื่นชอบวิถีชีวิตเรียบง่าย จะต้องประทับใจ กับที่นี่นี้อย่างแน่นอน

" ประตูน้ำ ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการแก้วิกฤตครั้งใหญ่ ที่ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศให้คืนสู่สมดุล เกิดเป็นอาชีพ และรายได้ ให้ชาวลุ่มน้ำปากพนังแบบยั่งยืน "
ทริปตัวอย่าง
3 วัน 2 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.นครศรีธรรมราช

วันแรก
ช่วงเช้า

  • กราบนมัสการวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือวัดพระธาตุ

ช่วงบ่าย

  • เดินทางไปนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ เพื่อแก้ปัญหา น้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำเค็ม

วันที่สอง
ช่วงเช้า

  • ไปดูคอนโดรังนกที่ปากพนัง แหล่งอาศัยของ นกนางแอ่นที่สร้างเป็นคอนโด เพื่อให้นกนางแอ่น มาสร้างรังแล้วเก็บไปขาย

ช่วงบ่าย

  • ไปย้อนรำลึกเหตุการณ์ที่เกิดวาตภัยครั้งใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2505 ที่ชายทะเลปากพนังและ แหลมตะลุมพุก
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

  • พระตำหนักประทับแรม ที่เกิดจากความร่วมมือของราษฎรที่สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นพระตำหนักทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ ซึ่งเป็นจุดเด่นของโครงการ
  • อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

กิจกรรมห้ามพลาด

  • เข้าชมการสาธิตหลักเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ในการทำการเกษตร
  • เดินชมวิวสวยงามทอดกว้าง สุดลูกหูลูกตา

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
ม. 5 ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรธรรมราช
โทร. 0-7551-6127-8
เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 09.00-16.00 น.

การเดินทาง
จากตัวเมือง วิ่งไปอ.ปากพนัง ประมาณ 35 กม. ใช้ทางหลวงหมายเลข 4013 เลี้ยวขวาบริเวณสามแยกไป อ.ปากพนัง ฝั่งตะวันออกถึงสี่แยกเลี้ยวขวาไปตามถนนปากพนัง-เชียรใหญ่ ประมาณ 2 กม. ถึงโครงการฯ

< กลับ