จ.ยะลา
โครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

หากมีข้อสงสัยว่าภาคใต้ของไทย จะปลูกไม้เมืองหนาวได้อย่างไร ให้ลองแวะมาเที่ยวที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา แล้วจะได้พบกับคำตอบนั้น ที่โครงการไม้ดอกเมืองหนาว อันเนื่องมาจากพระราชดําริ บ้านปิยะมิตร ตําบลตะเนาะ แมเราะ อําเภอเบตง ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเหมือนแอ่งกระทะ โอบล้อมด้วยภูเขาเคล้าสายหมอก ซึ่งทำให้ มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี

โครงการไม้ดอกเมืองหนาวแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นตาม แนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับความร่วมมือจากจังหวัดยะลา และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ พัฒนาโครงการนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาและพัฒนาการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์อาทิ เบญจมาศ เยอบีร่า หน้าวัว และไฮเดรนเยีย เป็นต้น เพื่อเป็นต้นแบบให้ชาวบ้าน และเกษตรกรในพื้นที่นำไปประยุกต์ใช้ และสร้างเสริมอาชีพ เลี้ยงดูตนเองได้อย่างยั่งยืน

นอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้ โครงการไม้ดอกเมืองหนาวฯ ยังกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ สำหรับคนในพื้นที่ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาชื่นชมดอกไม้เมืองหนาว ที่เบ่งบานชูช่อกันอย่างสวยงาม

" ศูนย์รวม พันธ์ุไม้เมืองหนาว ประจำภาคใต้ ที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา "
ทริปตัวอย่าง
2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.ยะลา

วันแรก
ช่วงเช้า

  • เดินทางไปยังตำบลตะเนาะแมเราะ โครงการดอกไม้เมืองหนาว ชมแปลงดอกไม้นานาพันธุ์

ช่วงบ่าย

  • นั่งแช่น้ำพุร้อน เพื่อผ่อนคลาย

วันที่สอง
ช่วงเช้า

  • สัมผัสไอหมอกยามเช้าท่ามกลางสวนสวย

ช่วงบ่าย

  • เที่ยวชมอุโมงค์ปิยะมิตร และน้ำตกอินทสร
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

  • สวนไม้ดอกเมืองหนาว ชมไม้ดอกเมืองหนาวอย่างใกล้ชิดเสมือนอยู่ภาคเหนือ
  • อุโมงค์ปิยะมิตรหรืออุโมงค์เบตง (สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง) ที่ตั้งอยู่ถัดไปจากสวนไม้ดอกเมืองหนาว
  • บ่อน้ำพุร้อน ชมน้ำพุร้อนบ่อใหญ่ ที่สามารถต้มไข่ให้ได้สุกในเวลา เพียง 7 นาที และผ่อนคลายกับ การแช่น้ำน้ำพุร้อนบ่อเล็ก ที่ลดองศาเดือดลงมาเล็กน้อย

กิจกรรมห้ามพลาด

  • ตื่นเช้าสัมผัสไอหมอกท่ามกลางสวนสวย

โครงการไม้ดอกเมืองหนาว อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
บ้านปิยะมิตร ต.ตะเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา
โทร. 0-7336-0856
www.pikunthong.com
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน
เวลา 08.00-16.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง
จากตัวอำเภอเบตง ใช้เส้นทางหมายเลข 410 (เบตง-ยะลา) วิ่งมาประมาณ 4 กม. สังเกตป้ายบอกให้เลี้ยวซ้าย ให้ขับตรงมาอีกราวๆ 16 กม.

< กลับ