จ.ฉะเชิงเทรา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จากการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ทั้ง ดิน น้ำ และป่าไม้ภายใต้การดูแลของกรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมป่าไม้ และกรมปศุสัตว์ 4 หน่วยราชการที่มีส่วนร่วมกัน พัฒนาพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่อง มาจากพระราชดำริ จนกลายมาเป็นศูนย์ศึกษาและพัฒนาด้านเกษตรกรรมและงานศิลปาชีพแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สามารถแวะมาสัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายพอเพียงตามแนวคิดของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในปี พ.ศ. 2522 ราษฎรในหมู่ที่ 2 ตำบลเขาหินซ้อน น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินจำนวน 264 ไร่ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และได้ถวายที่ดินเพิ่มอีก 497 ไร่ รวมกับที่ดินบริเวณสวนรุกขชาติและ สวนพฤกษ์ศาสตร์ และที่ดินพระราชทานจากในหลวง ในพื้นที่ติดกับศูนย์ฯ รวมเป็น 1,895 ไร่ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชื่อว่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2523

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ปัจจุบันเป็น สถานที่พักผ่อนในวันหยุดที่ประชาชนให้ความสนใจ เข้าเยี่ยมชม และศึกษาเรียนรู้ทั้งแบบครบครัวและหมู่คณะ

" แหล่งฝึกอบรม และศึกษาเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาการเกษตรและอาชีพให้กับเกษตรกรในภาคตะวันออก "
ทริปตัวอย่าง
2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา

วันแรก : ชลบุรี
ช่วงเช้า

  • เดินทางไปวัดญาณสังวรารามมหาวรวิหาร เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านโรงสี

ช่วงบ่าย

  • เที่ยวชมป่าสิริเจริญวรรษ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน
  • พักค้างคืนที่บางเสร่

วันที่สอง : ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา
ช่วงเช้า

  • เยี่ยมชมวิหารเซียน ชมแหล่งผลิต เครื่องจักสาน ณ ชุมชนพนัสนิคม

ช่วงบ่าย

  • เยี่ยมชมศูนย์การพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

  • พระตำหนักสามจั่ว หรือบ้านสามจั่ว บ้านพักรับรอง เป็นบ้านไม้สองชั้นยกพื้นสูง ซึ่งพระบาทสมเด็จ-พระเจ้าอยู่หัว ทรพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้าง ทั้งยังทรงออกแบบด้วพระองค์เอง
  • ห้องอบและห้องนวดสมุนไพร เปิดบริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-16.00 น.
  • โรงสีข้าวพระราชทาน ชมกระบวนการสีข้าว ก่อนบรรจุ ใส่กระสอบในชื่อศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

กิจกรรมห้ามพลาด

  • ชมการสาธิตวิธีการเตรียมดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืช แต่ละชนิด
  • ชิมผลไม้สดๆ จากต้น พร้อมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
7 ม.2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
โทร. 0-3855-4982
เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-16.30 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง
จากอำเภอพนมสารคาม ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 304 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ช่วงกิโลเมตรที่ 51-52

< กลับ