จ.เชียงใหม่
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีทัศนียภาพสวยงามเสมือนจินตนาการที่เกิดขึ้นจริง สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ อันวิจิตรตั้งตระหง่านเหนือมวลดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ และมีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากร้อยเหตุผลที่นักท่องเที่ยวควรค่าแก่การมาเยือน

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต์เป็นเรือนหมู่ ในปี พ.ศ.2504 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ขึ้นบนดอยบวกห้า ตำบลสุเทพ เพื่อใช้เป็นที่ประทับในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐาน มาประทับแรมที่จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อรับรองพระราชอาคันตุกะ โดยใช้รับรอง สมเด็จพระเจ้าเฟรดเดริคที่ 9 และสมเด็จพระราชินี อินกริด แห่งเดนมาร์ค เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2505

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยว ที่สวยงามตระการตาเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมที่ประทับของพระราชวงศ์ได้อย่างใกล้ชิด ได้ศึกษาประวัติศาสตร์การเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศของพระราชอาคันตุกะ และยลโฉมสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่วิจิตรงดงามแห่งหนึ่งในประเทศไทย

" ที่ประทับในโอกาส เสด็จพระราชดำเนิน แปรพระราชฐาน และเพื่อรับรอง พระราชอาคันตุกะ "
ทริปตัวอย่าง
4 วัน 3 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่

วันแรก
ช่วงเช้า

 • เยี่ยมชมพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
 • ไหว้พระธาตุดอยสุเทพ

ช่วงบ่าย

 • เลือกซื้อสินค้าที่บ้านถวาย แล้วชมเวียงกุมกาม และรับประทานอาหารที่คุ้มขันโตก

วันที่สอง
ช่วงเช้า

 • เยี่ยมชมแคมป์ช้างที่ปางช้างแม่ตะมาน

ช่วงบ่าย

 • เที่ยวฟาร์มกล้วยไม้-ฟาร์มผีเสื้อ

วันที่สาม
ช่วงเช้า

 • อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ชมความงดงาม ของพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล และพระ มหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ ช็อปปิ้งตลาดม้ง

ช่วงบ่าย

 • เยี่ยมชมโครงการหลวงอินทนนท์ และน้ำตกวชิรธาร

วันที่สี่
ช่วงเช้า

 • เที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่

ช่วงบ่าย

 • เยี่ยมชมศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง ซื้อของฝากกลับบ้าน
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

 • พระตำหนักพฤกษาวิสุทธิคุณ ที่ประทับของสมเด็จย่า และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
 • พระตำหนักสิริส่องภูพิงค์ หรือพระตำหนักยูคาลิปตัส ที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 • อ่างเก็บน้ำ/น้ำพุทิพย์ธาราของปวงชน อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ภายในพระตำหนัก

กิจกรรมห้ามพลาด

 • นั่งรถไฟฟ้านำเที่ยว ค่าบริการ 300 บาท/คัน (นั่งได้ไม่เกิน 3 คน)

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
ดอยบวกห้า ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร.0-5322-3065
www.bhubingpalace.org
เปิดให้เข้าชม: วันศุกร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-15.30 น
ฤดูท่องเที่ยว: ตลอดปี

การเดินทาง
ใช้เส้นทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ จากหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่ ถึงพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เป็นระยะทาง 17 กม.

< กลับ