จ.ประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศ ป่าชายเลนสิรินาถราชินี

ในช่วงปีพ.ศ. 2524–2539 ณ เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองเก่า-คลองคอย อำเภอปราณบุรี บริเวณนี้เคยเป็นนากุ้งมาก่อน แต่ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ห่วงใย เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จวนอุทยานปรานบุรี ในปี พ.ศ. 2539 และได้ผ่านบริเวณพื้นที่แห่งนี้ แล้วพบว่าพื้นที่ป่าในแถบนี้ได้หายไป เพราะกลายเป็นนากุ้งไปหมดแล้ว

กรมป่าไม้จึง ได้สนองพระราชดำริ ด้วยการการยกเลิกสัมปทานนากุ้งในปีนั้น แล้วได้ยกพื้นที่ส่วนนี้ เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกำหนดเป็นพื้นที่สำหรับ โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ทรงครองราชย์ปีที่ 50 ซึ่งบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ได้อาสาเข้าร่วมโครงการที่จะพลิกฟื้นนากุ้งแห่งนี้ด้วย จนกลายเป็น ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนมาจนถึงปัจจุบัน

ร่วมสัมผัสความร่มรื่นของพรรณไม้ และศึกษาระบบนิเวศ ป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์อย่างใกล้ชิด ชมต้นโกงกางประวัติศาสตร์ 2 ต้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนาถ ทรงปลูก เอาไว้ ชมวิวปากแม่น้ำปราณบุรี อุทยานแห่งชาติ เขาสามร้อยยอดจากหอชะครามในวันฟ้าโปร่ง ทั้งหมดนี้ พบได้ที่ป่าผืนนี้ที่เดียว

" มหัศจรรย์ ป่าคนสร้าง พลิกฟื้นนากุ้งร้าง ให้เป็นป่าชายเลน "
ทริปตัวอย่าง
2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์

วันแรก
ช่วงเช้า

 • เริ่มต้นชมเมือง 3 วัง 3 ทะเล นั่งรถรางขึ้นเขาวัง เดินชมพระนครคีรี
 • เที่ยวชมพระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน)

ช่วงบ่าย

 • ชมวิถีชีวิตการทำตาลเมืองเพชร แวะชม หลวงพ่อดำ พระพุทธรูปปั้นสมัยทวารวดีอายุกว่า 700 ปี
 • โครงการชั่งหัวมัน โครงการในพระราชดำริฯล่าสุด ฟังบรรยายและชมแปลงทดลองทางการเกษตร
 • ชมบรรยากาศเก่าๆ แบบย้อนยุค ณ เพลินวาน (อำเภอหัวหิน) หรือจับจ่ายซื้อของ ชมงานศิลป์ ณ ตลาด Cicada หรือตลาดน้ำหัวหิน หรือตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม

วันที่สอง
ช่วงเช้า

 • พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
 • สถานีรถไฟหัวหินและพลับพลาที่ประทับ แลนด์มาร์กซึ่งเป็นที่นิยมถ่ายรูปของนักท่องเที่ยว
 • ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ซึ่งได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในโครงการ Thailand Tourism Award 2010 รับประทานอาหาร กลางวัน ณ ปากน้ำปราณบุรี

ช่วงบ่าย

 • ชมหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก วัดห้วยมงคล
 • ตลาดน้ำอัมพวา
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

 • เรือนโกงกาง อาคารไม้หลังใหญ่ซึ่งจัดสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเรื่องราวต่างๆ ของป่าชายเลน
 • หอชะคราม ชมวิวมุมสูงแบบ360 องศาบนหอชะครามที่สูงเท่าตึก 6 ชั้น
 • เรือนโปรงขาว ทำความรู้จักกับป่าชายเลนแห่งนี้ผ่านวีดิทัศน์

กิจกรรมห้ามพลาด

 • เก็บภาพวิวทิวทัศน์ของป่าชายเลนในมุมกว้างบนหอชะคราม
 • เดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ตามรอยรับเสด็จฯ ในระยะทาง 1 กม.

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี
ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร. 0-3263-2255 หรือ 08-6607-7712
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.30.- 16.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง
จากตัวเมืองหัวหิน ใช้ถนนเพชรเกษมผ่านทางเข้าหมู่บ้านเขาเต่า เลี้ยวซ้ายบริเวณทางเข้าวนอุทยานปราณบุรีจากนั้นผ่านทางรถไฟให้เลี้ยวขวาไปที่ปากน้ำปราณ ซึ่งจะมีการติดป้ายบอกเส้นทางตลอดสาย

< กลับ