จ.เพชรบุรี
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย

นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีแล้ว โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ยังได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติ เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้การดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา ที่ช่วยเยียวยาและปกป้องระบบนิเวศชายฝั่งอย่างยั่งยืน

ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2533 แม่น้ำเพชรบุรีที่เป็นเส้นเลือดใหญ่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตคนสองฝั่งน้ำ ประสบปัญหาสิ่งแวดล้อม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน ร่วมกัน ศึกษาและหาวิธีแก้ปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล จึงเป็นที่มาของการจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยใช้พื้นที่บริเวณตำบลแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลม เป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยของโครงการซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆให้หมดไปอย่างยั่งยืนช่วยให้คุณภาพน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีค่อยๆ ดีขึ้นตามลำดับมาจนถึงปัจจุบัน

ที่นี่นอกจากจะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติบริเวณ ปากอ่าวแล้ว ยังสามารถชมนกหลากหลายสายพันธุ์ที่ หาชมได้ยากอีกด้วย เรียกว่ามาเที่ยวที่นี่แล้วได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินกับไปพร้อมกันในคราวเดียว

" ต้นแบบ การบำบัดน้ำเสีย สู่น้ำใส ด้วยกลไก ของธรรมชาติ "
ทริปตัวอย่าง
1 วัน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.เพชรบุรี

ช่วงเช้า

  • เดินทางสู่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย เดินชมป่าชายเลน ดูนกหายาก

ช่วงบ่าย

  • พักผ่อน รับประทานอาหารทะเลสดๆ ที่หาดเจ้าสำราญ และหาดปึกเตียน
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

  • เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ศึกษาการบำบัดน้ำเสียด้วยกลไกธรรมชาติ
  • ส่วนการจัดการระบบพืชและหญ้ากรองน้ำเสีย และระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม ที่อาศัยระบบพืชและ หญ้ากรอง จำพวก หญ้าแฝก ธูปฤาษี และกกกลม ช่วยบำบัดน้ำเสีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมห้ามพลาด

  • ชมเทคโนโลยีการทำปุ๋ยหมักจากขยะโดยการฝังกลบ ในกล่องคอนกรีต
  • ท่องเที่ยวตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนบริเวณปากอ่าวในระยะทางราว 4 กม.
  • ชมนกที่หาชมได้ยาก อาทิ นกยาง นกกาน้ำเล็ก นกเป็ดผีเล็ก นกอีเสือ สีน้ำตาล และนกกินเปรี้ยว เป็นต้น

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
โทร. 0-3244-1264-5
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน
เวลา 06.00 - 18.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง
จากตัวเมืองเพชรบุรี ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3177 ตรงไป ระยะทางประมาณ 15 กม. สู่หาดเจ้าสำราญ ก่อนถึงหาดเจ้าสำราญราว 1 กม. จะมีทางแยกให้เลี้ยวซ้าย ขับตรงไปประมาณ 6 กม.

< กลับ