จ.ลพบุรี
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดลพบุรี อาจขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ เป็นเมืองโบราณสถานแห่งสำคัญที่ตกทอดมาจากอาณาจักรละโว้ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มี ลิงเป็นสัตว์คู่บ้าน แต่ถึงกระนั้นยังมีหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่สามารถมานั่งพักผ่อนหย่อนใจ พร้อมดื่มด่ำกับธรรมชาติไปด้วยพร้อมกัน นั่นก็คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์โครงการในพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2532 ที่ให้กรมชลประทานศึกษาความเหมาะสม ของโครงการเพื่อเร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ทำการเกษตร และเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่ลุ่มแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เริ่มอนุมัติโครงการในปี พ.ศ. 2537 และใช้เวลาก่อสร้างกว่า 5 ปี จนสามารถเริ่มเก็บกักน้ำ ได้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2541 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542

เขื่อนป่าสัก คือเขื่อนดินซึ่งยาวที่สุดในประเทศไทย คือ 4,860 เมตร สามารถกักเก็บน้ำได้มากกว่า 960 ล้านลูกบาศก์เมตร และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดลพบุรี ที่ใครๆ ก็ต้องแวะเที่ยวชม

" เขื่อนดินยาวที่สุด ในประเทศไทย เกราะป้องกันอุทกภัย ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล "
ทริปตัวอย่าง
2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.ลพบุรี-สระบุรี

วันแรก : ลพบุรี
ช่วงเช้า

 • ศาลพระกาฬ สักการะและขอพรเจ้าพ่อพระกาฬ
 • การสาธิตการดำรงชีวิตในป่า ที่โรงเรียนสงครามพิเศษ หรือเยี่ยมชมศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน รับประทานอาหารกลางวันสไตล์ลพบุรี (ไข่เค็มดินสอพอง/ปลาส้มฟัก)

ช่วงบ่าย

 • เยี่ยมชมเขื่อนดินกักเก็บน้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

วันที่สอง : สระบุรี
ช่วงเช้า

 • สนามมวกเหล็ก ATV สนุกกับกิจกรรมขับรถเอทีวี ยิงธนู เพนท์บอล หรือกระโดดหอ
 • ซื้อสินค้าคุณภาพที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสระบุรีณ ไร่องุ่น รับประทานอาหารกลางวันสไตล์สระบุรี(เนื้อนุ่ม นมดี กระหรี่ดัง)

ช่วงบ่าย

 • เลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพและท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค
 • ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร ชมและนั่งยานรบหรือรถถังในสมัยต่างๆ
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

 • หอคอยเฉลิมพระเกียรติ ถ่ายภาพสันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์บนหอคอยเฉลิมพระเกียรติ
 • สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดในลุ่มแม่น้ำป่าสักและลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
 • พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก ชมวิถีชาวไทยเบิ้งในอดีต และการจัดแสดงข้าวของโบราณ

กิจกรรมห้ามพลาด

 • ซื้อสินค้าและของฝาก ณ หอคอยเฉลิมพระเกียรติ
 • ชมปลาน้ำจืดหลากหลายชนิด เช่น ปลากระโห้ ปลายี่สก และปลากระเบน ที่แหวกว่ายในตู้ปลาขนาดใหญ่

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
บ้านหนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
โทร. 0-3657-3203, 0-3657-3186
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.30-20.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง
จากตัวเมืองลพบุรี ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3017 (ลพบุรี–โคกตูม–พัฒนานิคม) ระยะทางประมาณ 48 กม.

< กลับ