จ.สมุทรปราการ
โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์

ด้วยสภาพที่คดเคี้ยวของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณรอบพื้นที่เขตบางกระเจ้านั้นมีความยาวถึง 18 กิโลเมตร การระบายน้ำที่ท่วมขังพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพฯ จึงเป็น ไปได้ช้า จนไม่ทันช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนาคลองลัดโพธิ์ให้กลายเป็นทางระบายน้ำ ที่สามารถเปิดประตูระบายน้ำได้ทันทีที่น้ำท่วมขังตัวเมืองในสองฝั่งน้ำ และปิดประตูระบายน้ำเมื่อเกิดน้ำทะเลหนุนสูง ทั้งยังมีการทดลองติดตั้งกังหันทดน้ำแบบหมุนตามแนวแกน (Axial Flow) และแบบหมุนขวางการไหล (Cross Flow) สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า อันเป็นต้นแบบไปสู่การการผลิตกระแสไฟฟ้าตามประตูระบายน้ำแห่งอื่นต่อไป ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์รวมไปถึงโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรมอย่าง สะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2 นั้น ถือเป็นการแก้ปัญหาได้ทั้งเรื่องน้ำท่วมและการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในวันนี้นอกจากโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จะเป็นหนทางแก้ไขปัญหาน้ำเอ่อล้นสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครแล้ว ยังคงทำหน้าที่เป็นแหลงท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งใหม่ของอำเภอพระประแดง

" ประตูระบายน้ำ คลองลัดโพธิ์ ต้นแบบการแก้ปัญหา การระบายน้ำออกจากเมืองหลวง แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชาวสมุทรปราการ "
ทริปตัวอย่าง
1 วัน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.สมุทรปราการ

วันแรก
ช่วงเช้า

  • เดินทางไปสมุทรปราการเยี่ยมชม โครงการพระราชดำริคลองลัดโพธิ์ ประตูระบายน้ำต้นแบบที่แก้ปัญหาน้ำท่วมให้ชาวสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียง
  • ตลาดบางน้ำผึ้ง ช้อป ชิม อาหารอร่อยของท้องถิ่นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน

ช่วงบ่าย

  • เที่ยวเมืองสมุทรปราการ องค์พระสมุทรเจดีย์ ป้อมพระจุลฯ ป้อมผีเสื้อสมุทร และหาของอร่อยรับประทานในมื้อเย็น
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

  • อาคารพิพิธภัณฑ์โครงการวงแหวนอุตสาหกรรม พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการน่าสนใจเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริฯ และงานก่อสร้างโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรมฯ
  • ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เลือกชิมช็อปกันให้จุใจกับร้านค้าและเรือพายของพ่อค้าแม่ขาย
  • สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ หรือ สวนบางกระเจ้า สถานที่พักผ่อนหย่อนใจอันร่มรื่น

กิจกรรมห้ามพลาด

  • ถ่ายภาพถนนวงแหวนอุตสาหกรรมในมุมเก๋ๆ
  • เลาะชุมชนคลองบางกระเจ้า สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ผูกพันกับสายน้ำ

โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์
ม.9 ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 06.00-20.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง
จากถนนสุขสวัสดิ์ เลี้ยวเข้าเส้นทางถนนวงแหวนอุตสาหกรรม เบี่ยงซ้ายโดยไม่ต้องขึ้นสะพานภูมิพล มุ่งตรงไปถนนเพชรหึงษ์ พระประแดง

< กลับ