จ.สมุทรสงคราม
โครงการอัมพวา-ชัยพัฒนานุรักษ์

ถ้านึกถึงสถานที่ท่องเที่ยว ที่ส่งเสริมให้คนท้องถิ่นรู้จักรักษามรดกและวัฒนธรรมอันขึ้นชื่อ ทั้งยังเป็นชุมชนที่มีความสามัคคีเข้มแข็ง หนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของชาวอัมพวา ที่ร่วมแรงร่วมใจกัน สานต่อภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของ ชาวอัมพวาในอดีตให้คงอยู่ ณ โครงการอัมพวา-ชัยพัฒนา-นุรักษ์ (มูลนิธิชัยพัฒนา) จังหวัดสมุทรสงครามอย่างแน่นอน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนิน เปิดโครงการอัมพวา-ชัยพัฒนานุรักษ์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ภายหลังที่นางสาวประยงค์ นาคะวะรังค์ ข้าราชการบำนาญโรงพยาบาล ทรวงอกฯ ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 5 แปลง พื้นที่กว่า 21 ไร่ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา และใน พ.ศ.2554 นางวณี และนางประทิน ด้วงคุ้ม ได้น้อมเกล้าฯถวายที่ดินสวน ผลไม้เนื้อที่รวมกว่า 5 ไร่ ให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาเพิ่มเติม

ด้วยสถานที่ซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เหมาะสำหรับ วันหยุดสำหรับคนที่มีเวลาไม่มากนัก เพราะสามารถแวะมาพักผ่อนหย่อนท่ามกลางธรรมชาติ เรียนรู้วัฒนธรรม พื้นถิ่นของชาวอัมพวาได้อย่างง่ายๆ นอกจากนี้ยังสามารถซื้อของฝาก ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ภัทรพัฒน์ของมูลนิธิชัยพัฒนา กลับไปฝากคนที่บ้านได้ด้วย

" โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น เพิ่มโอกาสให้คน ในชุมชนร่วมแสดงออก และสร้างรายได้ อย่างเป็นรูปธรรม "
ทริปตัวอย่าง
1 วัน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.สมุทรสงคราม-นครปฐม

ช่วงเช้า
  • อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2)มีพิพิธภัณฑ์ โรงละครกลางแจ้ง สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ในวรรณคดี ซื้อสินค้าพื้นเมือง
  • โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ เป็นกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา มีกิจกรรมเชื่อมโยงแหล่งเที่ยวของชุมชน

ช่วงบ่าย

  • พระราชวังสนามจันทร์ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของม.ศิลปากร
  • อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ศูนย์อบรมอาชีพให้เยาวชน ประกอบด้วย ร้านค้า มินิมาร์เก็ตสุขภาพจากท้องถิ่น สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้โครงการพระราชดำริ
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

  • พื้นที่สวนชัยพัฒนานุรักษ์ เดินชมพันธุ์พืชท้องถิ่นในสวนเกษตรแบบผสมผสานที่ปราศจากสารเคมี
  • ร้านชานชาลา พักจิบเครื่องดื่มและชิมอาหารว่างริมคลองอัมพวา
  • ร้านค้าชุมชนของโครงการฯ ลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์ และลานสวนชัยพัฒนานุรักษ์ เลือกซื้อ สินค้าชุมชนท้องถิ่นที่มีให้เลือกมากมาย

กิจกรรมห้ามพลาด

  • ชมการสาธิตการทำน้ำตาลมะพร้าว ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.30-15.30 น.
  • ทดลองทำจักสานใบมะพร้าวฟรี ที่ห้องนิทรรศการชุมชน ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 10.00-20.00 น.

โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
185-191 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
โทร. 0-3475-2245
เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-พฤหัสบดี
09.00-17.00 น. วันศุกร์-อาทิตย์ 09.00-21.00 น.
www.amphawanurak.com
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ ผ่านสี่แยกมหาชัย-นาเกลือ จนถึงหลักกิโลเมตรที่ 63 จะพบทางแยกต่างระดับเข้าตัวเมืองสมุทรสงคราม

< กลับ