จ.สุพรรณบุรี
ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนา-นาเฮียใช้

จากความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของตระกูลเจริญธรรมรักษา ที่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ โดยการค้นหาเกษตรกรที่ขยันซื่อสัตย์และรับผิดชอบในหน้าที่มาช่วยพัฒนาระบบเมล็ดพันธุ์ข้าว จนได้ข้าวที่มีความบริสุทธิ์ สูง ผ่านเกณฑ์ตามที่ พ.ร.บ.พันธุ์พืชกำหนด ในปี พ.ศ. 2540 จนมีสมาชิกชาวนาที่ปลูกข้าวให้ จำนวน 313 ครอบครัว บนพื้นที่ประมาณ 5 พันไร่

ในปี พ.ศ. 2553 คุณนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา บุตรชายของเฮียใช้ ได้ริเริ่มก่อตั้งศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้ที่มีความสนใจศึกษาหาความรู้เรื่องข้าว และวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีต และเพื่อเป็นการตอบแทนชาวนาผู้มีพระคุณและแผ่นดินเกิด และก่อสร้างเรือนไทยหลังงามมากมาย เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ อาทิ เรือนศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติ เรือนพระแม่โพสพ และเรือนวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีตฯลฯ

ปัจจุบันคุณนิทัศน์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้รวบรวม และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว และที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการเมล็ดพันธุ์ให้กับชมรมผู้ผลิต และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัดสุพรรณบุรี การริเริ่มก่อตั้งศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยขึ้น จึงให้ประโยชน์มหาศาลแก่ส่วนรวม ทำให้บุคคลทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของข้าวและชาวนา เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวให้ผู้สนใจได้เข้าชมแห่งสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี

" แหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาหาความรู้ เรื่องข้าวและวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีต "
ทริปตัวอย่าง
2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.สุพรรณบุรี-อ่างทอง

วันแรก : สุพรรณบุรี
ช่วงเช้า

 • เยี่ยมชมหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร และเจ้าพ่อหลักเมือง เยี่ยมชมอุทยานมังกรสวรรค์ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานมังกร หมู่บ้านมังกรสวรรค์
 • ตลาดเก่าร้อยปีสามชุก หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

ช่วงบ่าย

 • ชมพันธุ์ไม้ ณ ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง อ.อู่ทอง
 • สักการะพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ
 • ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย

วันที่สอง : จ.อ่างทอง
ช่วงเช้า

 • เที่ยวชมตลาดศาลเจ้าโรงทอง สัมผัสปลายพระหัตถ์ของหลวงพ่อใหญ่ ณ วัดม่วง
 • ชม Unseen โบสถ์เก่าแก่ ที่มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมรอบโบสถ์ พร้อมสักการะหลวงพ่อแก่น หลวงพ่อวันดี หลวงพ่อศรี และหลวงพ่อสุข

ช่วงบ่าย

 • ชมการปั้นตุ๊กตาชาววัง นมัสการหลวงพ่อพระพุทธไสยาสน์ ณ วัดป่าโมกวรวิหาร
 • เยี่ยมชมหมู่บ้านทำกลอง และกลองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

 • เรือนศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติ เรือนไทยที่ตั้งใจแสดงความจงรักภักดีต่อพ่อหลวง ภายในจัดแสดงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งเสด็จขึ้นครอง สิริราชสมบัติ
 • เรือนพระแม่โพสพ จัดแสดงองค์ พระแม่โพสพทำมาจากไม้สักผ่านฝีมือ การแกะสลักอย่างประณีตงดงาม

กิจกรรมห้ามพลาด

 • ค้นคว้าความรู้เรื่องการทำนา และองค์ความรู้ต่างๆที่เรือนหนังสือพระราชกรณียกิจและเรือนหนังสือข้าว

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย–นาเฮียใช้
150/6 หมู่ 8 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
โทร. 09-2626-1515
www.herechai.com
เปิดให้เข้าชม: ทุกวัน 08.00-17.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง
จากถนนคู่ขนาดบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ใช้เส้นทางถนนมาลัยแมน(หมายเลข 321) ผ่านวัดป่าเลไลยก์ฯ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ข้ามสะพาน ข้ามแม่น้ำไผ่แขก ถึงสามแยกตรงไป ที่ถนนหมายเลข 322 ศูนย์เรียนรู้ วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย–นาเฮียใช้ ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของถนนจะตั้งอยู่ทางขวามือ

< กลับ