จ.กาฬสินธุ์
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรว“บ้านโพน

คนรักผ้าไหมต้องบันทึกลงในสมุดเดินทางส่วนตัวไว้เลยว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ มีศูนย์ผลิตผ้าไหมทอมืออันวิจิตรเลื่องชื่อตั้งอยู่ที่ตำบลโพน ในตัวอำเภอคำม่วง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามถิ่นกำเนิดผ้าไหมแพรวา หรือ แพรวาราชินีแห่งไหม โดยมีที่มาจากลวดลายพิเศษบรรจงของแพรวา ซึ่งมีความแตกต่างกันถึง 60 ลาย จากอดีตทอไหมเพียงหน้าแคบและยาว ทว่าปัจจุบันมีการทอไหมหน้ากว้างเพิ่มขึ้น และมีให้เลือกหลากหลายลวดลายและขนาดตามใจชอบ

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา บ้านโพน อยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยริเริ่มโครงการนี้ขึ้นในปี พ.ศ. 2521 ประกอบไปด้วย บ้านเรือนไทยจำนวน 4 หลัง และศูนย์พิพิธภัณฑ์ผู้ไทยผ้าไหมแพรวา ช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวผู้ไทย และส่งเสริม วัฒนธรรมการทอผ้าไหมที่มีมาอย่างยาวนานให้คงอยู่ หากได้เข้าไปสัมผัสจะพบว่าชาวบ้านโพนมีชีวิตเรียบง่ายดั้งเดิม สุขสงบ อัธยาศัยไมตรีดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชาวบ้านโพน ไม่แพ้ฝีมือถักทอไหม ที่ยอดเยี่ยมจนได้รับการยอมรับในวงกว้าง

อาจกล่าวได้ว่านอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้งานหัตถศิลป์ ที่สืบสานกันมาอย่างยาวนาน บ้านโพนยังเหมาะสำหรับการพักผ่อน นอนโฮมสเตย์สัมผัสวิถีชีวิตชาวผู้ไทยแบบ พอเพียง ฟังเสียงโปงลาง กินอาหารอีสานบ้านๆ ที่ปรุงจากวัตถุดิบท้องถิ่น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวย้อนยุค ที่เหมาะสำหรับคนที่อยากหยุดเวลา หรือชะลอจังหวะชีวิตให้ช้าลง

" ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมทอมือ สร้างอาชีพทอผ้าไหมแพรวาของชาวโพน ให้คงอยู่คู่วัฒนธรรมไทย "
ทริปตัวอย่าง
2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.ขอนแก่น-กาฬสินธุ์- ร้อยเอ็ด

วันแรก : ขอนแก่น-กาฬสินธุ์
ช่วงเช้า

 • เยี่ยมชมพระธาตุขามแก่น พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง

ช่วงกลางวัน

 • พิพิธภัณฑ์สิรินธร พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่ สมบูรณ์ที่สุดในอาเซียน
 • เยี่ยมชมพระบรมสารีริกธาตุและกราบพระพุทธนิมิตรเหล็กไหลที่วัดพุทธนิมิตร หรือวัดภูค่าว
 • เยี่ยมชมพระบรมสารีริกธาตุที่วัดพุทธนิมิตร

ช่วงบ่าย

 • เยี่ยมชมพระบรมธาตุเจดีย์ฐิตสีลมหาเถรานุสรณ์ ณ วัดรังสีปาลิวัน
 • ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา บ้านโพน

วันที่สอง : กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด
ช่วงเช้า

 • เยี่ยมชมพระธาตุยาคู
 • เมืองไม้บาติก OTOP 5 ดาว ของร้อยเอ็ด

ช่วงบ่าย

 • เดินทางสู่วัดป่ากุง ชมความงดงามของเจดีย์หินทรายที่จำลองมาจากเจดีย์บรมพุทโธที่อินโดนีเซีย พร้อมเยี่ยมชมเจดีย์มหาวีราจริยา นุสรณ์ เจดีย์กลางน้ำที่ใช้ประกอบพิธีพระราชเพลิงสรีระสังขารของหลวงปู่ศรี มหาวีโร
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

 • บ้านเรือนไทยศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา บ้านโพน เลือกซื้อ ผ้าไหมแพรวา หลายขนาด หลากลวดลายหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOPยลถิ่นฐานวัฒนธรรมผู้ไทย วัดป่ารังสีปาลิวันมีพระบรมธาตุเจดีย์ฐิตสีลมหาเถรานุสรณ์วิจิตรงดงาม

กิจกรรมห้ามพลาด

 • พักผ่อนโฮมสเตย์ สัมผัสวิถีชีวิต ชาวผู้ไทยแบบพอเพียง
 • เรียนรู้การทอผ้าไหมแพรวา ชมงานหัตถศิลป์ที่สืบสานกันมายาวนาน ของชาวผู้ไทยที่บ้านโพน

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยฯ
ต.บ้านโพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
โทร. 0-4385-6157
www.sdm.dmr.go.th
เปิดให้ชม : ทุกวัน
เวลา 08.30-17.30 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง
จากตัวเมืองกาฬสินธุ์ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 227 ระยะทาง ประมาณ 70 กม.

< กลับ