จ.นครราชสีมา
ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษตามโครงการพระราชดำริ

จังหวัดนครราชสีมาเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีสถานที่ ท่องเที่ยวให้เลือกพักผ่อนมากมาย โดยเฉพาะอำเภอ วังน้ำเขียวคือแหล่งตากอากาศแอบอิงธรรมชาติยอดนิยมแห่งหนึ่ง แต่ถ้าพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร คงจะ ไม่มีที่ไหน สำคัญไปกว่าการได้มาชมสวนผักออร์แกนิก ณ ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษตามโครงการพระราชดำริอีกแล้ว

โครงการแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2541 เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรในอำเภอวังน้ำเขียว ที่ทราบถึง ผลกระทบในการใช้สารเคมีหรือสารพิษในการทำการเกษตร ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับสภาพแวดล้อมและภาวะสุขภาพของผู้คนในละแวกใกล้เคียง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ต้นน้ำ จึงริเริ่มที่จะหันมาทำการเกษตร ปลอดสารพิษ รวมถึงตั้งตัวเป็นกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน ก่อนได้รับพระมหากรุณาธิคุณรับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอันเนื่องในพระราชดำริปัจจุบันมีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภอวังน้ำเขียวสีคิ้ว ขามทะเลสอ และครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

การแวะมาชมพื้นที่การเกษตรในแหล่งท่องเที่ยว ท่ามกลางธรรมชาติบริสุทธิ์แบบนี้ ถือเป็นการพักผ่อนที่ดี รูปแบบหนึ่ง ที่ช่วยชาร์ตพลังความสดชื่นคืนกลับสู่ ร่างกายได้ดีไม่แพ้สิ่งใด

" ศูนย์กสิกรรม ไร้สารพิษเป็นแหล่งเรียนรู้ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ "
ทริปตัวอย่าง
2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยวจ.นครราชสีมา

วันแรก
ช่วงเช้า

 • สักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ที่สุดในโลก อุทยานลานบุญมหาวิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
 • เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน แห่งแรกของเมืองไทย หนึ่งในเจ็ดแห่งของโลก
 • เยี่ยมชมอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) วีรสตรีผู้กล้า

ช่วงบ่าย

 • ชมวัดศาลาลอย พระอุโบสถรูปสำเภาโต้คลื่น
 • เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงฯ ค่ายสุรนารี สถานที่เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและงานศิลปาชีพ

วันที่สอง
ช่วงเช้า

 • เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ อาร์ต ออฟ โคราช ฝีมือคนไทย แห่งแรกของอีสาน
 • เลือกซื้อเครื่องปั้นดินเผาที่หมู่บ้านด่านเกวียน

ช่วงบ่าย

 • ชมศูนย์ส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ อันเนื่อง มาจากพระราชดำริ
 • เยี่ยมชมมอนทาน่าฟาร์ม แหล่งเที่ยวบรรยากาศดีท่ามกลางขุนเขา
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

 • แปลงผักออร์แกนิก ชมการปลูกผักปลอดสารพิษในโครงการ

กิจกรรมห้ามพลาด

 • สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กับ คุณอำนาจ หมายยอดกลาง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเกษตรปลอดสารพิษ
 • ชมกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ และการเผาถ่านเพื่อผลิตน้ำส้มควันไม้สำหรับใช้ไล่แมลง
 • ทดลองปลูกผักเกษตรอินทรีย์ หรือออร์แกนิกด้วยตัวเอง

ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษ ตามโครงการพระราชดำริ
14 ม. 11 บ้านน้ำซับ ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
โทร. 08-1977-8699,08-1966-4247
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน
เวลา 08.00-16.30 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง
จากตัวเมือง ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านอำเภอปักธงชัย ก่อนถึง ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 71 เลี้ยวขวาไป บ้านน้ำซับ เมื่อถึงวัดบ้านน้ำซับให้เลี้ยวซ้ายไปยังศูนย์ส่งเสริม กสิกรรมไร้สารพิษฯ

< กลับ