จ.เลย
ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย (ภูเรือ)

ด้วยความที่จังหวัดเลยมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง มีอากาศเย็นสบายตลอดปี นอกจากจะเหมาะแก่การท่องเที่ยวตากอากาศ ชมธรรมชาติบริสุทธิ์แล้ว ยังเหมาะสำหรับการทำการเกษตรบนพื้นที่สูงอีกเช่นกัน

ภายหลังกรมวิชาการเกษตร ได้มอบหมายให้ คุณวิฑูรย์ รัตนา หัวหน้าสถานีทดลองเกษตรที่สูง แม่จอนหลวง บุกเบิกพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม พร้อม ได้จัดตั้งสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือขึ้น เพื่อดำเนินการปลูกเมล็ดพันธุ์และทดลองพันธุ์พืชต่างๆ ที่เหมาะสม กับการทำเกษตรบนพื้นที่สูง เช่น ท้อ พลับ เกาลัดจีน สาลี่ สตรอว์เบอร์รี และแมคคาเดเมีย เป็นต้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 จึงเปลี่ยนชื่อจากสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเลย และจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็น ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย จนถึงปัจจุบัน

ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเลย ซึ่งในฤดูหนาวบางปี ที่มีอากาศเย็นจัด ก็จะเกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งหรือแม่คะนิ้ง ในช่วงเดือนธันวาคม–มกราคม มีเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว และเทศกาลกินผักเมืองหนาว แม้ในช่วงเดือนเมษายน-สิงหาคม ก็ยังมีดอกดาหลา หน้าวัว และปทุมมาให้ชม หรือจะชิมไม้ผลเมืองหนาว เช่น พลับ สาลี่ เกาลัดจีน หน่อไม้ไผ่หวาน ก็มากันได้ในช่วงนี้ เรียกว่าที่เดียว เที่ยว ได้ตลอดปีก็ว่าได้

" ศูนย์วิจัยพืชสวนเลยแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนพื้นที่สูงหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเลย "
ทริปตัวอย่าง
2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.เลย

วันแรก
ช่วงเช้า

  • เดินทางไปแก่งคุดคู้ ชมแก่งน้ำโขงที่สวยงาม แวะซื้อมะพร้าวแก้วของฝากขึ้นชื่อ

ช่วงบ่าย

  • ล่องเรือแม่น้ำโขง เดินชมบรรยากาศยามเย็น ที่เชียงคาน

วันที่สอง
ช่วงเช้า

  • เดินทางไปยังศูนย์วิจัยพืชสวนเลย เยี่ยมชมโครงการ พืชผัก ผลไม้ ดอกไม้เมืองหนาว

ช่วงบ่าย

  • แวะชมสวนองุ่น ซื้อไวน์ที่ไร่วโนทยาน ภูเรือ
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

  • ทุ่งคริสต์มาส เก็บบรรยากาศ ทุ่งต้นคริสต์มาสภูเรือบนพื้นที่ 5 ไร่
  • ชมความงดงามของธรรมชาติ รอบอ่างเก็บน้ำภายในศูนย์ฯ อุทยานแห่งชาติภูเรือ (สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง) ตากอากาศท่ามกลางธรรมชาติงดงาม ในจุดหนาวที่สุดของไทย

กิจกรรมห้ามพลาด

  • ชมแปลงผักและไม้ผลเมืองหนาว เช่น บรอกโคลี ปวยเล้ง พลับ สาลี่ แมคคาเดเมีย เป็นต้น
  • แวะชมพืชท้องถิ่น ที่โรงเรือนแสดงพืชพรรณหายาก เช่น หน้าวัว ลิลลี่ เยอบีร่า สับปะรดสี
  • ชมไม้ดอกเมืองหนาว อาทิ ทุ่งคริสต์มาส สวนบลูซัลเวีย พิทูเนีย เป็นต้น

ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย(ภูเรือ)
85 ม.6 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย
โทร. 0-4289-1199, 0-4289-1389
www.doa.go.th
เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 8.00–16.30 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง
ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 203 หล่มสัก-ด่านซ้าย- ภูเรือ ถึงสามแยกบ้านกกโพธิ์ ให้เลี้ยวขวาเข้าศูนย์

< กลับ