จ.สกลนคร
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านกุดนาขาม

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม มีที่มาจากการที่ชาวบ้านกุดนาขามร้องทุกข์ว่าในฤดูฝนเกิดน้ำท่วม และฤดูแล้งน้ำแห้งเหือด จนไม่สามารถทำการเกษตรได้ จึงต้อง อพยพไปทำงานรับจ้างในจังหวัดอื่นๆ และด้วยความสามัคคี เป็นปึกแผ่นของชุมชนได้จัดตั้งโครงการไทยอาสาป้องกัน ชาติ (ทสปช) ขึ้นเพื่อต่อสู้ป้องกันกลุ่มก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ จนกลายเป็นต้นแบบชุมชนอันเลื่องชื่อ

เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบ้านกุดนาขาม ในปี พ.ศ. 2525 ทรงทราบถึงความสามัคคีของชาวบ้านกุดนาขาม พระองค์ ทรงชักชวนชาวบ้านให้หันมาปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ต้นไม้ เกิดเป็นโครงการป่ารักน้ำบ้านกุดนาขาม โดยมีอ่างเก็บน้ำขึ้นที่ห้วยนกเค้า ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนับสนุนการสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือราษฎร

ปัจจุบันบ้านกุดนาขามได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์ศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ ที่ส่งเสริมอาชีพด้านต่างๆ อาทิ เครื่องปั้นดินเผา แกะสลักไม้ เฟอร์นิเจอร์ ดอกไม้ประดิษฐ์ จักสานผักตบชวา ตัดเย็บเสื้อผ้า ทอผ้าและ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งของจังหวัดที่ไม่ควรพลาด

" ทรงจัดตั้ง ศูนย์ศิลปาชีพเพื่อให้ ชาวบ้านมีอาชีพ ไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานไปทำงาน ที่อื่น และหยุดยั้ง การตัดไม้ทำลายป่า "
ทริปตัวอย่าง
2 วัน 1 คืน
เส้นทางตัวอย่าง จ.สกลนคร

วันแรก
ช่วงเช้า

 • นั่งรถรางชมโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน

ช่วงบ่าย

 • เดินทางไปโรงงานหลวงแห่งที่ 3 ดอยคำ เยี่ยมชมพระธาตุเชิงชุม
 • นมัสการรูปเหมือนพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตที่วัดป่าสุทธาวาส ชมกุฏิหลวงตามหาบัว

วันที่สอง
ช่วงเช้า

 • เดินทางไปวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม และ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล อ.ส่องดาว

ช่วงบ่าย

 • ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม เลือกซื้อสินค้า ในโครงการพระราชดำริ
 • เดินทางไปวัดป่าอุดมสมพร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

 • โรงงานเครื่องปั้นดินเผา เลือกซื้อเครื่องปั้นดินเผา ที่แสดงถึง ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ท้องถิ่นอีสาน
 • อ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า แหล่งน้ำดื่มน้ำใช้ของชาวบ้าน ที่ตั้งห่างจากหมู่บ้านราว 5 กม.

กิจกรรมห้ามพลาด

 • ชมการแกะสลักไม้และหินสบู่ ของช่างพื้นถิ่น
 • ชมการจักสานไม้ไผ่ลายขิด
 • ดูการเลี้ยงไหม ชมการทอผ้าไหม และทอผ้าฝ้าย

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม
79 ม. 9 บ้านกุดนาขาม ต.เจริญศิลป์ กิ่งอำเภอเจริญศิลป์ จ.สกลนคร
โทร. 0-4270-9162
เปิดให้เข้าชม : วันอังคาร-เสาร์
เวลา 08.30-16.30 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง
ใช้เส้นทางสายสกลนคร-อุดรธานี ทางหลวงหมายเลข 22 สู่อำเภอสว่างแดนดิน ระยะทาง 84 กม. แยกขวาเข้าเส้นทางหมายเลข 2091และแยกซ้ายเข้าเส้นทางหมายเลข 2280 ใช้เส้นทางสู่อำเภอเจริญศิลป์ ประมาณ 23 กม.

< กลับ