จ.สกลนคร
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จุดหมายของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสกลนคร ย่อมหลีก ไม่พ้นการมาสูดไอดินกลิ่นธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติ ภูพาน แต่สำหรับแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่ง ที่เหมาะแก่การเรียนรู้วิถีพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเขตอำเภอเดียวกันนี้ นั่นก็คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ในปี พ.ศ. 2525พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานขึ้นเพื่อเป็นสถานศึกษา ทดลอง และพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมทางการเกษตรอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ชุมชนยืนได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง ทั้งยังช่วยฟื้นฟูและ พัฒนาป่าไม้ด้วยระบบชลประทาน เป็นต้น ที่ทำการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 ประกอบไปด้วย พื้นที่สาธิตเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม และพื้นที่พัฒนาป่าไม้ จนกลายมาเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตรที่น่าสนใจของจังหวัดสกลนครไปแล้ว

การมาเยือนศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน สิ่งที่ได้กลับไปไม่ได้มีเพียงแค่ความรู้และความประทับใจเท่านั้น ผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูป คือของฝากขึ้นชื่อของที่นี่ อย่าลืมอุดหนุนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชุมชนยั่งยืนต่อไป

" สร้างงานและ พื้นฐานอาชีพให้ ชาวภูพาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน และเป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตรกรรม เพื่อการเรียนรู้ "
ทริปตัวอย่าง
3 วัน 2 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.สกลนคร-มุกดาหาร-สปป.ลาว- นครพนม

วันแรก : สกลนคร
ช่วงเช้า

 • นั่งรถรางชมโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

ช่วงกลางวัน

 • เยี่ยมชมพระธาตุประสิทธิ์ พระประจำวันเกิด วันพฤหัส
 • ชมการผลิตผ้าย้อมครามที่บ้านถ้ำเต่า

ช่วงบ่าย

 • เยี่ยมชมพระธาตุเชิงชุม ปูชนียสถานเก่าแก่ ของภาคอีสาน

วันที่สอง : สกลนคร-มุกดาหาร
ช่วงเช้า

 • เยี่ยมชมพระธาตุพนม พระธาตุประจำปีวอก และผู้ที่เกิดวันอาทิตย์
 • เยี่ยมชมรอยพระพุทธบาทที่วัดภูมโนรมย์ มุกดาหาร

ช่วงบ่าย

 • เดินทางสู่สปป.ลาว ที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2นมัสการพระธาตุโพน สะหวันนะเขต

วันที่สาม : สปป.ลาว-นครพนม
ช่วงเช้า

 • เยี่ยมชมวัดพระธาตุอิงฮัง และหมู่บ้านเชียงหวาง ชุมชนเวียดนามเก่าแก่ ชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ และพระธาตุศรีโคดตะบอง

ช่วงบ่าย

 • ซื้อสินค้าที่ตลาดหลัก 3 หรือ Duty Free กลับเมืองไทยที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

 • ส่วนงานศึกษาและพัฒนาป่าไม้ แหล่งรวมต้นกล้าและพันธุ์ไม้นานาชนิด
 • ส่วนงานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ชมสามดำมหัศจรรย์แห่ง ภูพาน คือ ไก่ดำภูพาน สุกรภูพาน และโคทาจิมะ (โคเนื้อ)
 • อ่างเก็บน้ำห้วยตาดไฮใหญ่ ระบบชลประทานสำหรับเกษตรกรในชุมชน

กิจกรรมห้ามพลาด

 • นั่งรถราง ชมแปลงสาธิตทางการเกษตรและงานปศุสัตว์ภายในโครงการ
 • ถ่ายรูป ให้อาหาร และสัมผัสกับ โคเนื้อ โคนม ไก่ดำ หมูดำ และกวางอย่างใกล้ชิด
 • เดินชมส่วนงานศึกษาและพัฒนาป่าไม้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
บ้านนานกเค้า ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร. 0-4274-7458-9, 0-4271-2975
เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-16.30 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง
จากเทศบาลนครนครพนมไป ต.ห้วยยาง ใช้เส้นทางถนนสุขเกษมตรงมาถึงถนนสกลนคร ถึงสี่แยกตัดทางหลวงชนบทหมายเลข 3137เลี้ยวฃ้ายตรงไปบ้านนานกเค้า ระยะทางประมาณ 2.3 กม.

< กลับ