จ.เชียงใหม่
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ

ณ ภูเขาสูงอันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านม่อนเงาะ อำเภอแม่แตง แต่เดิมเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเขา เผ่าม้ง ซึ่งมักจะดำรงชีพด้วยการปลูกฝิ่นและมีฐานะยากจน โครงการหลวงจึงเริ่มพัฒนาและส่งเสริมการปลูกผัก เป็นลำดับแรก โดยเน้นแก้ปัญหาพื้นที่สูงชัน ยากต่อการเพาะปลูก พืชผักที่เลือกปลูกจึงต้องเหมาะสมที่สุดกับพื้นที่เนินเขา เช่น ผักกาดสายพันธ์ุต่างๆ กะหล่ำปลี นานาชนิด ฟักทองญี่ปุ่น หัวไชเท้าญี่ปุ่น ฯลฯ วิธีการปลูก ที่ผ่านการวิจัยมาแล้วนั้น ทางโครงการหลวงได้ส่งต่อให้กับเกษตรกร เนรมิตพื้นที่เทือกเขาแห้งแล้งให้กลับกลายเป็นอีกหนึ่งวิวงดงามให้ได้เยี่ยมชม

หลังจากได้รับการฟื้นฟูผืนป่าทำให้ดอยม่อนเงาะกลับมา เขียวชอุ่มและงดงามขึ้นอีกครั้ง กลายเป็นจุดท่องเที่ยวในฝันของนักท่องไพร ทางโครงการจัดเตรียมบ้านพักแสนสบายให้บริการ พร้อมร้านอาหารที่จัดเสิร์ฟอาหารพื้นเมืองคุณภาพดี แขกที่มาเยือนจะได้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรไปด้วยจากแปลงไม้ดอก และพืชผักต่างๆ รวมไปถึงไร่ชา ไร่กาแฟ ที่เรียงรายอย่างงดงาม

" เมื่อเผชิญปัญหา พื้นที่ราบมีน้อย ทั่วบริเวณล้วนเป็น เทือกเขา ยากต่อการ เพาะปลูก นักวิชาการเกษตรของโครงการหลวงจึงต้องทำงานหนัก เพื่อค้นหาทางแก้ไขปัญหาด้านพื้นที่ทำกินของม่อนเงาะ "
ทริปตัวอย่าง
2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยวโครงการหลวง จ.เชียงใหม่

วันแรก
ช่วงเช้า

  • โครงการหลวงม่อนเงาะ สัมผัสวิถีชาวม้ง ชมแปลงปลูกชาลุงเดช โรงเพาะเห็ดระบบปิด แปลงกล้วยไม้ซิมบิเดียม ภูมิปัญญาการทำเหมี้ยงแบบดั้งเดิม

ช่วงบ่าย

  • ดอยหลวงเชียงดาว ชมพรรณไม้หายากที่เดียวในไทย เช่น ค้อเชียงดาว สิงโตเชียงดาว

วันที่สอง
ช่วงเช้า

  • เยี่ยมชมโครงการหลวงห้วยลึก

ช่วงบ่าย

  • เรียนรู้วิถีพอเพียงที่ ดารา ดาเล บ้านดินฟาร์ม
  • เดินเล่นถนนคนเดินท่าแพ เชียงใหม่
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

  • หมู่บ้านเหล่าพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมือง
  • ไร่ชาสวนลุงเดช จิบชาพร้อมชมวิวสวย ที่เน้นปลูกชา และยังมีสวนเงาะ ส้ม มะขามให้เข้าชมด้วย
  • แปลงส่งเสริมไม้ดอก สารพันดอกไม้แปลกตาอย่าง ไม้ใบวานิลลา ซิมบิเดียม และกล้วยไม้นานาพรรณ

กิจกรรมห้ามพลาด

  • กางเต็นท์ค้างคืน และตื่นขึ้นมา ชมความงดงามยามพระอาทิตย์ขึ้นที่จุดชมวิวดอยม่อนเงาะ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ
ม.4 ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
โทร.08-1025-1002
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน
เวลา 08.00-18.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว: ตลอดปี

การเดินทาง
วิ่งเส้นทางหลวงสาย 107 มุ่งหน้า ไปทางแม่ริม ตรงไปราว 30 กม. เมื่อถึงอำเภอแม่แตงให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงสาย 1095 วิ่งตรงไปประมาณ 13 กม. ให้เลี้ยวขวา ตามป้ายของโครงการ วิ่งตามทาง มาอีกประมาณ 7 กม. ให้เลี้ยวซ้าย ไปก็จะถึงที่หมายคือบ้านม่อนเงาะ ถนนปลายทางค่อนข้างแคบควร ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง

< กลับ