จ.ตราด
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ

แม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นเรือนจำ แต่ที่เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ แห่งนี้ ได้รับการสร้างสรรค์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายหลักคือการให้ผู้ต้องขังชั้นดี ที่ใกล้จะพ้นโทษแล้ว ได้มาศึกษาวิถีชีวิตพอเพียงตามรอยพ่อ และสามารถเริ่มต้นใหม่ในชีวิตได้ด้วยตนเอง หลังจากพ้นโทษออกไป

ความน่าสนใจของศูนย์ฯ ที่อัดแน่นไปด้วยความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง นักท่องเที่ยวและผู้คนทั่วไปจึงต่างให้ความสนใจแวะเวียนมาเยี่ยมชมการสาธิตต่างๆ ภายในเรือนจำชั่วคราว ซึ่งเป็นพื้นที่เปิดโล่ง ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืชผักปลอดสารพิษแบบอินทรีย์แปลงผลไม้ รวมไปถึงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ

เก็บเกี่ยวสารพันประสบการณ์และความรู้มากมาย ที่สามารถทำให้เรายังชีพแบบพึ่งพาตนเองได้ ตั้งแต่ การสร้างบ้านดิน การใช้พลังงานเก่ามาทดแทน และ การจัดการน้ำพืชและสัตว์ ผ่านบ้านตัวอย่างที่สามารถ อยู่อาศัยได้จริง ทำให้เราสามารถมองเห็นอนาคตที่ แตกต่างออกไป

" โครงการกำลังใจ ในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการน้อมนำปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในเรือนจำ "
ทริปตัวอย่าง
3 วัน 2 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.ตราด

วันแรก
ช่วงเช้า

 • ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราว เขาระกำ เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเลี้ยงหมู เลี้ยงไส้เดือน การทำน้ำหมัก ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ช่วงบ่าย

 • เดินทางไปเกาะช้าง ที่ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ

วันที่สอง
ช่วงเช้า

 • กิจกรรมที่เกาะช้าง ไปปางช้างไก่แบ้มีชัย ทำกิจกรรม เช่น นั่งช้างเข้าป่า หรือนั่งช้าง เล่นน้ำทะเล หรือทำกิจกรรมที่ Tree Top Adventure

ช่วงบ่าย

 • เที่ยวน้ำตกคลองพลู ที่สวยงาม มีน้ำไหลตลอดปี ถ้าอากาศเหมาะสม สามารถดำน้ำที่หมู่เกาะรัง

วันที่สาม
ช่วงเช้า

 • เดินทางกลับตราด แวะอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพร ชมภาพประวัติศาสตร์ของเหล่าผู้กล้าที่อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง

ช่วงบ่าย

 • ซื้อของฝาก รับประทานอาหารกลางวันที่แหลมงอบ
 • ถ่ายรูปกับประภาคาร และแลนด์มาร์ก ป้ายสุดแผ่นดินตะวันออกของตราด ที่ลานอเนกประสงค์ใกล้ท่าเรือแหลมงอบ
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

 • ฐานสาธิตการทำบ้านดิน ศึกษาเทคนิคการสร้างบ้านเพื่อลดค่าใช้จ่าย/li>
 • ฐานน้ำหมักชีวภาพ เรียนรู้การทำน้ำหมักที่ดีต่อสุขภาพ
 • ฐานน้ำส้มควันไม้ เพื่อใช้ในการ เกษตรเป็นสารปรับปรุงดิน

กิจกรรมห้ามพลาด

 • ศึกษากลวิธีการประหยัดพลังงานด้วยโซล่าเซลล์
 • เข้าชมการทำเตากลั่นสมุนไพรไล่แมลง

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ
ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด
โทร. 08-7135-8787
เปิดให้เข้าชม : 09.00-15.00 น.

การเดินทาง
จากตัวเมืองตราด วิ่งเข้าถนนเทศบาล จากนั้นวิ่งทางหลวงหมายเลข 3(ถนนสุขุมวิท) ประมาณ 8 กม.เลี้ยวซ้ายเข้าถนนทางไปวัดสวนใน ตรงไปประมาณ2 กม. ศูนย์ฯ ตั้งอยู่ทางซ้ายมือ

< กลับ