จ.นครนายก
ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

อีกหนึ่งโครงการพระราชดำริที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ เป็นศูนย์กลางในการนำเสนอแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดิน น้ำ ป่า และมนุษย์ ตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่บนอาณาเขตกว้างขวาง ใกล้กับเขื่อนขุนด่านปราการชล

ด้วยสถานที่ซึ่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ แวดล้อมไปด้วยต้นไม้นานาพรรณ ผืนดินและบึงน้ำอันอุดมสมบูรณ์การนำเสนอนิทรรศการต่างๆ จึงดูมีมิติที่น่าสนใจ เราจะได้เรียนรู้ แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากมาย ในขณะเดียวกันก็สามารถมีเข้าไปมีส่วนร่วมภาคปฏิบัติด้วย เช่น การเข้าชมแปลงสาธิตทฤษฎีแก้มลิง แปลงปลูกหญ้าแฝก และแปลงเกษตรทฤษฎีแผนใหม่

หลายๆ สิ่งที่ได้ยินอยู่เสมอ แต่ถ้าหากยังไม่เข้าใจในกระบวนการอย่างลึกซึ้ง อย่าง การทำฝนหลวง กังหันน้ำชัยพัฒนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ สิ่งดีๆ เหล่านี้ ล้วนได้รับการบอกกล่าวเอาไว้อย่างเรียบง่าย ไม่ยากที่จะทำความเข้าใจ มาเริ่มต้นเรียนรู้หลักการใช้ทรัพยาการ ให้เกิดประโยชน์ และใช้ชีวิตบนหลักการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนได้ที่นี่

" “เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ ทำทีละอย่าง ความขาดแคลน ไม่เป็นปัญหา ถ้ามีปัญญา และความอดทน”นี่คือเป้าหมายหลักของ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ "
ทริปตัวอย่าง
2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.นครนายก-ปราจีนบุรี

วันแรก : นครนายก-ปราจีนบุรี
ช่วงเช้า

 • เรียนรู้เรื่องราวเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ การบริหารจัดการน้ำ ดิน ป่าไม้ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ช่วงบ่าย

 • โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เรียนรู้ศาสตร์แผนไทย และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

วันที่สอง: ปราจีนบุรี
ช่วงเช้า

 • ชมต้นโพธิ์เก่าแก่ที่สุดของเมืองไทยสัญลักษณ์ ของจังหวัดปราจีนบุรี ที่วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ
 • ชมความงามของสถาปัตยกรรม วัดเก่าแก่ สมัย ร.5 ที่วัดแก้วพิจิตร

ช่วงบ่าย

 • เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์ ที่มีตะเกียงมากกว่า 10,000 ดวง
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

 • พิพิธภัณฑ์ระบบแสงสีเสียง หรือ Outdoor Theatre ชมนิทรรศการที่สร้างสรรค์ได้อย่างน่าสนใจ
 • โซนภาคเหนือ หมู่ไม้ไผ่สองข้างทาง ที่มาของบ้านและสะพานไม้ไผ่
 • โซนภาคใต้ เรียนรู้การทำน้ำมันไบโอดีเซล

กิจกรรมห้ามพลาด

 • ฝึกการปลูกผักระเบียงสำหรับคนเมือง
 • ทดลองผลิตน้ำยาสำหรับใช้ในบ้านด้วยตนเอง
 • เรียนรู้การสร้างบ้านดินวิถีพอเพียงที่น่าชื่นชม

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
98/1 ม.2 บ้านท่าด่าน ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก
โทร. 0-3738-4049
www.chaipat.or.th
เปิดบริการ : ทุกวัน 08.00-17.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง
จากตัวเมืองนครนายก มุ่งหน้าไปทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3049 เลี้ยวขวาเข้าถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 วิ่งไปราว 18 กม. ตรง เข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3239ไปประมาณ 8.5 กม. จะพบศูนย์ ภูมิรักษ์ธรรมชาติตั้งอยู่ทางขวามือ

< กลับ