จ.ปราจีนบุรี
โครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แต่เดิมจังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดเดียวในเขต ภาคตะวันออก ที่ไม่มีเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำประจำจังหวัด จึงมักประสบปัญหาอุทกภัยหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นภาวะน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเค็มรุกล้ำ ไปจนถึงน้ำเน่าเสีย อ่างเก็บน้ำห้วยโสมงจึงถือกำเนิดขึ้น เพื่อจัดเก็บน้ำที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ไดัสูงสุด ให้ประชาชนได้มีน้ำไว้ใช้ และทำการเพาะปลูกโดยไม่ขาดแคลนอีกต่อไป

อ่างเก็บน้ำห้วยโสมง เป็นเมกะโปรเจกต์ของกรมชลประทาน ที่จะพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาในเขตตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี ตำบลเมืองเก่า ตำบลบ่อทอง และตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้ถึง 295 ล้านลูกบาศก์เมตร

เขื่อนห้วยโสมง มีแผนการจะสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2561 แต่ด้วยอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล ที่มีลักษณะที่ราบ เชิงเขาที่งดงาม และที่จุดทำการหลักของโครงการ ก็สามารถ มองเห็นวิวภูเขาในสไตล์พาโนรามา คาดว่าอีกไม่กี่ปี ข้างหน้าเขื่อนห้วยโสมงแห่งนี้ จะกลายสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรีอย่างแน่นอน

" เพราะน้ำคือทรัพยากรอันมีค่า และถือว่าเป็นต้นสายธารของชีวิตชาวของไทย ทุกคน "
ทริปตัวอย่าง
2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.ปราจีนบุรี-สระแก้ว

วันแรก : ปราจีนบุรี-สระแก้ว
ช่วงเช้า

  • ชมเขื่อนห้วยโสมง อ่างเก็บน้ำแห่งแรก ของจังหวัด ธารน้ำพระทัยที่ยิ่งใหญ่สู่ชาวปราจีน

ช่วงกลาวงวัน

  • เดินทางไปโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จ.สระแก้ว รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านควายคะนอง

วันที่สอง : สระแก้ว
ช่วงเช้า

  • แวะชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพชมพู่ปลอดสารพิษ เพื่อการส่งออก บ้านไกลนคร

ช่วงกลางวัน

  • ช็อปปิ้งที่ตลาดโรงเกลือ ตลาดสินค้าชายแดนที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทย
  • แวะซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ที่ร้านประชารัฐสุขใจ ปั๊มปตท. อ.เมืองสระแก้ว
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

  • หอประชุมต้นน้ำ ข้อมูลมากมายที่จะทำให้เราเข้าใจการสร้างอ่างเก็บน้ำฯ แห่งนี้อย่างลึกซึ้ง

กิจกรรมห้ามพลาด

  • ขี่จักรยาน หรือมอเตอร์ไซค์รับลมเย็นตลอดเส้นทางที่จะเข้ามาที่หอประชุม
  • เข้าฟังบรรยายความรู้พิเศษเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำ

โครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
177 ม.8 บ.แก่งยาว ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
โทร. 0-3762-9281
www.facebook.com/huaisamong
เปิดอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2561

การเดินทาง
เดินทางมาด้วยถนนสุวรรณศรสายเก่า(ทางหลวงหมายเลข 33) มุ่งหน้าไป ต.แก่งดินสอประมาณ 35 กม. จากนั้นกลับรถเพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าซอย โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น วิ่งตาม ทางมาอีกประมาณ 16 กม. ให้เลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าสู่โครงการห้วยโสมง (มีป้ายตลอดเส้นทาง)

< กลับ