จ.ปราจีนบุรี
โรงพยาบาล เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

โรงพยาบาลก็สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ คำตอบ รออยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เพราะที่นอกจากตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ซึ่งมีสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรกสีเหลืองสด ซึ่งมีความงดงามในแง่สถาปัตยกรรมควรค่าแก่การอนุรักษ์แล้ว ยังเป็นพิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ที่ให้ความรู้ ด้านวิชาการแพทย์แผนไทย จนได้ชื่อว่าเป็นผู้นำแห่งอาเซียน

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เสมือนสะพานเชื่อมสององค์ความรู้ทางการแพทย์แผนโบราณกับแพทย์แผนปัจจุบันมารวมไว้ด้วยกัน เป็นสถานศึกษาวิจัยและพัฒนาสมุนไพรซึ่งได้รับการยอมรับในวงกว้าง ปัจจุบัน ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย และเป็นร้านยาไทยต้นแบบโพธิ์เงิน-อภัยภูเบศรโอสถ ที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายโบราณ ที่นี่ จึงสามารถเป็นได้ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว และเป็นสถานที่เรียนรู้ทางวิชาการไปด้วยพร้อมกัน

" บริการสุขภาพแบบผสมที่เป็นเลิศและเป็นผู้นำด้านการแพทย์แผนไทยในอาเซียน "
ทริปตัวอย่าง
2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.นครนายก-ปราจีนบุรี-สระแก้ว

วันแรก : นครนายก-ปราจีนบุรี
ช่วงเช้า

  • ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ เรียนรู้เรื่องราวเศรษฐกิจพอเพียง
  • เขื่อนขุนด่านปราการชล เขื่อนคอนกรีตบดอัดยาวที่สุดในโลก

ช่วงบ่าย

  • โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เรียนรู้ศาสตร์แผนไทย และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

วันที่สอง : สระแก้ว
ช่วงเช้า

  • มุ่งสู่สระแก้วเยี่ยมชมปราสาทสด๊กก๊อกธม ที่บูรณะด้วยวิธีคืนสภาพ ยากลำบากและอลังการ

ช่วงบ่าย

  • เรียนรู้วิถีพอเพียง และการเกษตรแบบดั้งเดิม ที่โรงเรียนกาสรกสิวิทย์
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

  • ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อาคารสไตล์บาโรกอายุมากกว่า 100 ปี
  • ร้านยาไทยต้นแบบโพธิ์เงิน- อภัยภูเบศรโอสถ ชมตัวอย่างเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์แผนไทย

กิจกรรมห้ามพลาด

  • อภัยภูเบศร เดย์ สปา ปรนนิบัติผิว นวดแผนไทย คืนความชุมชื้นแก่ร่างกาย

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
32/7 ม.12 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
โทร. 0-3721-1088
www.abhaiherb.com
ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เปิดให้เข้าชม : 08.30-16.00 น.
อภัยภูเบศร เดย์ สปา: วันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 08.30–20.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดปี

การเดินทาง
จากอำเภอเมือง ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3452 เลี้ยวขวาที่สี่แยกตัด กับถนนทางหลวงชนบท 2033 ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำบางประกง ถึงสี่แยก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3069 (ปราจีนอนุสรณ์) เลี้ยวซ้าย

< กลับ