จ.สระแก้ว
โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

หากมนุษย์ที่หาเช้ากินค่ำ ยังต้องผ่านการฝึกฝนเพื่อ เป็นคนที่สมบูรณ์แบบ กระบือก่อนจะไถนาก็ต้องผ่านกระบวนการฝึกด้วยเช่นกัน สำหรับใครที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศมาชมวิธีการฝึกกระบือแบบมืออาชีพ วันนี้โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว พร้อมแล้ว ที่จะเปิดประตูต้อนรับผู้สนใจ ทั้งบุคคลทั่วไป และ ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรให้เข้ามาเรียนรู้และรับชม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้งโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ เพื่อเป็นโรงเรียนสำหรับฝึกกระบือให้สามารถไถนา และทำงานด้านการเกษตรกรรมและสอนเกษตรกรให้สามารถทำงานร่วมกับกระบือได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเป็นสถานที่มอบความรู้ใน เชิงเกษตรและวิถีชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษา

สิ่งที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน สามารถมาเรียนรู้วิธีการเกษตรแบบดั้งเดิมได้ที่นี่ เช่น การฝึกกระบือไถนา คราด และตีลูกทุบ ซึ่งเป็นการเตรียมดินสำหรับปลูกข้าว ที่จะทำให้หนึ่งวันที่ได้มาเยือนโรงเรียนแห่งนี้ ได้ความรู้และแนวคิดพอเพียงกลับไปได้อย่างเต็มเปี่ยม

" สถานที่ฝึกชาวนา และกระบือ ให้สามารถทำการเกษตร ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ "
ทริปตัวอย่าง
2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.สระแก้ว

วันแรก
ช่วงเช้า

  • มุ่งสู่โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ชมสถานที่ฝึกชาวนาและกระบือ ให้สามารถทำเกษตรร่วมกันอย่างมีความสุข

ช่วงบ่าย

  • เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ฝึกออกคำสั่งกับกระบือ และชมนิทรรศการต่างๆ

วันที่สอง
ช่วงเช้า

  • เยี่ยมชมละลุ ดินแดนมหัศจรรย์ของสระแก้ว

ช่วงบ่าย

  • ชมทัศนียภาพทะเลคลองหาด อ่างเก็บน้ำชลประทานขนาดใหญ่ ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

  • ส่วนนิทรรศการ จัดแสดงเครื่องมือและอุปกรณ์ทำนาสมัยโบราณตามภูมิปัญญาชาวบ้าน
  • สระมะรุมล้อมรัก ชมปลาไทย 9 ชนิด ที่สระน้ำด้านหน้า ที่ปลูก ต้นมะรุมและต้นรักแซมจนเป็นที่มาของชื่อ

กิจกรรมห้ามพลาด

  • การอบรมเกษตรกรและการฝึกกระบือผู้เรียนรู้ โดยนักปราชญ์ท้องถิ่น 6 คน ช่วยถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำการเกษตร
  • ดูแปลงนาสาธิต นาดำ 4 แปลงนาหว่าน 4 แปลง มีการปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมีในระยะเวลาที่ห่างกัน 1 เดือน
  • จักรยานเช่า ชั่วโมงละ 20 บาทสำหรับปั่นชมพื้นที่

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์
999 ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว
โทร. 0-3724-4657
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.00–19.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดปี

การเดินทาง
จากตัวเมืองสระแก้ว ไปโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ใช้เส้นทาง 33 (ถนนสุวรรณศร) อยู่ก่อนถึงตลาดพืชผักผลไม้ศาลาลำดวน

< กลับ