จ.เชียงใหม่
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)

สำหรับใครที่ถวิลหาบรรยากาศของดอกไม้สีชมพูผลิบานท่ามกลางขุนเขาสีเขียว ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) เป็นอีกหนึ่งจุดชมต้นนางพญาเสือโคร่ง หรือ‎ซากุระเมืองไทยแห่งสำคัญของเชียงใหม่ เพราะพื้นที่ ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 1,100 เมตร ทำให้นอกจากจะได้ชื่นชมกับดอกนางพญาเสือโคร่งที่ผลิดอกสวยงามเต็มที่แล้วยังได้สัมผัสกับอากาศเย็นสบายในช่วงฤดูหนาวอีกด้วย

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ตั้งอยู่ ระหว่างหมู่บ้านปกาเกอะญอและหมู่บ้านม้ง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง อยู่ในวงล้อมของแนวเทือกเขาอินทนนท์ ตั้งขึ้นภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาที่บ้านขุนวางในปี พ.ศ. 2523 ซึ่งพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นการปลูกฝิ่นจำนวนมากของชาวบ้าน ทรงมีพระราชดำรัสให้กองพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่แห่งนี้ ให้เป็นสถานที่ทดลอง ขยายพันธุ์ ส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชเมืองหนาวบนที่ราบสูงให้กับเกษตรกร ทดแทนการปลูกฝิ่น

ปัจจุบันภายในพื้นที่ของโครงการ คือแหล่งเพาะปลูกและวิจัยพืชพรรณและไม้ผลเมืองหนาว เช่น สาลี่ พลัม แมคคาเดเมีย เกาลัดจีน สตรอว์เบอร์รี เป็นต้น ทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ยอดนิยม เพราะมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี

" ศูนย์ศึกษา วิจัยพันธุ์พืชและ ไม้ผลเมืองหนาว เพื่อถ่ายทอด องค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร "
ทริปตัวอย่าง
3 วัน 2 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่

วันแรก
ช่วงเช้า

 • ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ชมแปลงดอกไม้ พืชผักเมืองหนาว
 • ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี ดอยอินทนนท์ มีเพียงแห่งเดียวในโลก

ช่วงบ่าย

 • พระตำหนักดอยผาตั้ง ชมเรือนประทับและเรือนทรงงาน
 • ชมสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ทดลองเลี้ยงแกะ ป้อนหญ้า ป้อนนม

วันที่สอง
ช่วงเช้า

 • สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมขุนช่างเคี่ยน ชมซากุระบานสะพรั่งทั้งป่า

ช่วงบ่าย

 • สวนพฤกษาศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เดินชมธรรมชาติบนสะพานลอยฟ้ายาวที่สุดของไทย

วันที่สาม
ช่วงเช้า

 • ขึ้นรถรางชมพรรณไม้ ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล
 • ชมงานพุทธศิลป์วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน

ช่วงบ่าย

 • พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ พระตำหนักของเจ้าดารารัศมี
 • ซื้อของฝากกลับบ้านที่กาดวโรรส
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

 • จุดชมต้นนางพญาเสือโคร่ง ถนนสายซากุระเมืองไทยภายในพื้นที่ของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
 • ไร่กาแฟ ชมเมล็ดกาแฟอาราบิก้า สายพันธุ์คาติมอร์ สดๆ จากต้น

กิจกรรมห้ามพลาด

 • เดินชมแปลงทดลองการเกษตรภายในศูนย์
 • เก็บภาพสวยๆ กับดอกนางพญาเสือโคร่ง ที่หนึ่งปีจะบานให้เห็น แค่ครั้งเดียว

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)
ม.12 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
โทร.0-5331-8333
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน
เวลา 08.00–16.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว: ตุลาคม-กุมภาพันธ์

การเดินทาง
ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009 เลี้ยวขวาที่สามแยกบริเวณหมู่บ้านขุนกลาง (ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 31) ขับตรงไปประมาณ 18 กม. จนถึงขุนวาง

< กลับ