หนังสือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท
ภาคเหนือ
ภูมิภาค
โครงการ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ
จ.เชียงใหม่
เปิดให้เข้าชม: ทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว: ตลอดทั้งปี
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก
จ.เชียงใหม่
เปิดให้เข้าชม: ทุกวัน 09.00-18.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว: พฤศจิกายน-มีนาคม
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)
จ.เชียงใหม่
เปิดให้เข้าชม: ทุกวัน 08.00–16.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว: ตุลาคม-กุมภาพันธ์
ศูนย์ศึกษาการพัฒนางห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จ.เชียงใหม่
เปิดให้เข้าชม: ทุกวัน 08.30-16.30 น.
ฤดูท่องเที่ยว: ตลอดทั้งปี
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
จ.เชียงใหม่
เปิดให้เข้าชม: ทุกวัน 06.00-18.00 น..
ฤดูท่องเที่ยว: ตลอดทั้งปี