หนังสือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท
ภาคเหนือ
ภูมิภาค
โครงการ
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จ.น่าน
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.30-16.30 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
สถานีพัฒนาเกษตรที่สูง บ้านสะจุก-สะเกี้ยง
จ.น่าน
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.30-17.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : สิงหาคม-กันยายน (เที่ยวฤดูฝนดูนาข้าว) พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ​(เที่ยวหน้าหนาว)
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า
จ.พะเยา
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.00-17.00น.
ฤดูท่องเที่ยว: กันยายน-กุมภาพันธ์
โครงการพัฒนาป่าไม้ ตามแนวพระราชดำริ ภูหินร่องกล้า
จ.พิษณุโลก
เปิดให้เข้าชม: ทุกวัน
ฤดูท่องเที่ยว : มกราคม-กุมภาพันธ์
สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ
จ.พิษณุโลก
เปิดให้เข้าชม: วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-16.30 น.
ฤดูท่องเที่ยว : มกราคม-กุมภาพันธ์