หนังสือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท
ภาคอีสาน
ภูมิภาค
โครงการ
ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย (ภูเรือ)
จ.เลย
เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-ศุกร์เวลา 8.00–16.30 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านกุดนาขาม
จ.สกลนคร
เปิดให้เข้าชม : วันอังคาร-เสาร์ เวลา 08.30-16.30 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จ.สกลนคร
เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-ศุกร์เวลา 08.30-16.30 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์
จ.สุรินทร์
เปิดให้เข้าชม : วันพุธ-วันอาทิตย์เวลา 09.00-16.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง
จ.สุรินทร์
เปิดให้เข้าชม : ทุกวันเวลา 08.30-17.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี