หนังสือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท
ภาคกลาง
ภูมิภาค
โครงการ
โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์
จ.สมุทรปราการ
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 06.00-20.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
โครงการอัมพวา-ชัยพัฒนานุรักษ์
จ.สมุทรสงคราม
เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-พฤหัสบดี
09.00-17.00 น. วันศุกร์-อาทิตย์
09.00-21.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
จ.สมุทรสงคราม
เปิดให้เข้าชม: ทุกวัน 08.30-17.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
พิพิธภัณฑ์สองกษัตริย์ไทย-เดนมาร์ค
จ.สระบุรี
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 09.00-17.00 น
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนา-นาเฮียใช้
จ.สุพรรณบุรี
เปิดให้เข้าชม: ทุกวัน 08.00-17.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี