หนังสือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท
ภาคตะวันออก
ภูมิภาค
โครงการ
จุดชมวิวเนินนางพญา ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต
จ.จันทบุรี
ฤดูท่องเที่ยว: ตลอดปี
โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผล ตามพระราชดำริ จ.จันทบุรี
จ.จันทบุรี

เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน
เวลา 08.30-16.30 น.
ฤดูท่องเที่ยว : เดือนพฤษภาคม

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จ.จันทบุรี

เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน
เวลา 08.30-16.30 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
เกาะและทะเลไทย
จ.ชลบุรี

เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน
เวลา 08.30- 16.30 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

โครงการป่าสิริเจริญวรรษ
จ.ชลบุรี

เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-เสาร์
เวลา 08.30- 16.30 น.