หนังสือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท
ภาคตะวันออก
ภูมิภาค
โครงการ
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
จ.ระยอง
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.30-16.30 น.
โรงเรียนกาสรกสิวิทย์
จ.สระแก้ว
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.00–19.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดปี